Methoden van onderzoek

Ieder vraagstuk vereist maatwerk en een verschillende (combinatie van) methode(n). Graag adviseer ik welke methode(n) het beste inzicht geven bij jouw vraagstuk.

Kwantitatieve methoden:
> data-analyse | dashboarding (Excel, SPSS, Google Analytics, Periscope Data)
> persona’s | clusteranalyse | segmentatie
> (online) surveys
> quick scans
> assessments

Kwalitatieve methoden:
> online community’s
> workshops
> focus groepen
> card sorting
> diepte 1-op-1 interviews
> pop-up tafel | live field research
> expert reviews (UX heuristics)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close