Doelgroepen

Mijn specialisme is het onderzoeken van menselijk gedrag, hun mening of hun ervaring. Wat ze denken, voelen, wat hun behoeften zijn, wat hen drijft of juist belemmert.

Inmiddels heb ik de mens in allerlei vormen mogen onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn de ‘rol’ van Nederlander, klant, consument, medewerker, leidinggevende, burger, stemgerechtigde, mantelzorger, spitsuurder en moeder.

In wie wil jij meer inzicht?


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close